Bezpečnostní poradenství

Rambrok nabízí služby rovněž v oblasti prevence rizik. Hledáme slabá místa a navrhujeme nezávislé bezpečnostní řešení. Naše dlouholeté know-how a zkušenosti jsme připraveni sdílet s klienty formou poradenství.

Náš tým zkušených odborníků provede místní šetření v objektu klienta, identifikuje rizikové zóny a hluchá místa, posoudí rizika a možnost ztrát a navrhne efektivní bezpečnostní řešení.

Našim klientům nabízíme především tyto služby:

Bezpečnostní audit

 • Posouzení smluvních vztahů s dodavateli bezpečnostních služeb.
 • Zpracování dokumentace a návrh opatření v oblasti ochrany informací (vč. utajovaných informací), ochrany osobních údajů, fyzické ochrany, bezpečnosti informačních systémů, krizového řízení a kritické infrastruktury.
 • Vyhodnocení a řešení mimořádných situací v oblasti bezpečnosti.
 • Posouzení stávajícího nastavení systému fyzické ostrahy a režimových a administrativních bezpečnostních opatření v objektu klienta.
 • Navrhování monitorovacích a dohledových služeb a jejich následné zavedení, správa bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy).

Podniková šetření

 • Jedná se prověřování potenciálních rizik z řad vlastních zaměstnanců, odběratelů, dodavatelů či jiných třetích osob podílejících se na fungování provozu.
 • S ohledem na citlivost interních záležitostí naši pracovníci postupují velice šetrně a diskrétně. Výsledkem je písemná zpráva k použití dle potřeb klienta.
 • Úkony provádíme výlučně v souladu s právním řádem ČR.
 • Výsledky podnikového šetření jsou použitelné jak pro účely pracovně právní, tak v rámci jednání s pojišťovnou nebo v případném soudním řízení.

Studie proveditelnosti

 • V případě, že klient plánuje spustit nový projekt nastavení bezpečnosti objektu, Rambrok nabízí zpracování nezávislé externí studie proveditelnosti plánovaného řešení.
 • Identifikuje případné „mezery“ v ochraně a navrhne nastavení vhodných procedur pro optimalizaci plánovaného řešení.
 • V případě zjištění nedostatků navrhneme klientovi zavedení doplňujících prvků bezpečnostní politiky v rámci fyzické bezpečnosti, bezpečnosti lidských zdrojů a informací.

Interní školení pro klienty

 • Běžný zaměstnanec či civilista neumí reagovat na bezprostřední bezpečnostní riziko. Často se neorientuje v tom, kdy a jak může zasáhnout a jaká jsou jeho práva.
 • Díky svým zkušenostem nabízí Rambrok pro klienty interní školení zaměstnanců a spolupracovníků na oprávnění civilistů z hlediska zákona.
 • Také pořádáme pravidelná odborná školení pro zaměstnance a dodavatele.

 

Máte speciální požadavky?

Vyplňte prosím níže uvedený formulář nebo nás kontaktujte e-mailem na info@rambrok.cz a my pro Vás připravíme nabídku na míru.

 


 

Máte zájem u nás pracovat?
Prosím, vyplňte kontaktní formulář.


nebo volejte: phone_android 739 636 333
RYCHLÝ KONTAKT

room Petrská 1168/29
110 00 - Praha 1
zobrazit na mapě >
phone +420 230 234 426
mail_outline  info@rambrok.cz