Speciální služby

Osobní ochrana

Při poskytování služby osobní ochrany klademe důraz na diskrétnost, pružnost a rychlost jednání. Naši pracovníci osobní ochrany mají letité zkušenosti s řešením mimořádných situací, jsou vyškoleni v prevenci proti útoku a jazykově vybaveni.

Našim klientům nabízíme především tyto služby:

 • Obrana chráněné osoby bez použití střelné zbraně.
 • Obrana chráněné osoby s použitím střelné zbraně.
 • Prověření bezpečnosti trasy pohybu chráněné osoby.
 • Průzkum prostoru a objektu předpokládaného a stanoveného pobytu chráněné osoby.
 • Řízení vozidla převážejícího chráněnou osobu a doprovodného vozidla.
 • Speciální ostraha domu či bytu.
 • Zabezpečení ochrany klientů podpůrnými technickými prostředky.
 • Stálá pohotovost v dosahu.

Zajištění bezpečnosti při kulturních či sportovních akcích

Naši bezpečnostní pracovníci ostrahy zajišťují pořádek v místech veřejných shromáždění se zvýšeným nárokem na bezpečnost, pohyb a jednání účastníků těchto akcí, podle požadavků klienta na řešení konkrétních situací.

Našim klientům nabízíme především tyto služby:

 • Kontrola oprávnění osob ke vstupu na veřejné akce.
 • Kontrola osob při vchodech na stadiony a na akce pro uzavřenou společnost.
 • Ostraha památek, parků atd.
 • Udržování pořádku na veřejných akcích.
 • Zabránění vzájemnému napadání osob a útokům na účinkující a další osoby.
 • Ochrana majetku organizátorů, účinkujících a účastníků před poškozováním a odcizením.
 • Spolupráce při zajištění řešení mimořádných událostí.
 • Zajištění pořádku a bezpečnosti na parkovištích.
 • Zajištění evakuace osob.
 • Provedení život zachraňujících úkonů.
 • Zajištění požární a havarijní prevence.
 • Provedení hasebního zásahu.

Zajištění činnosti v oblasti PO a BOZP včetně poradenské činnosti

Nastavíme pro Vás procesy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Našim klientům nabízíme především tyto služby:

 • Poskytování poradenství, školení a ověřování znalostí techniků a specialistů BOZP.
 • Zabezpečování vybavení a provozuschopnosti požární techniky, požárně bezpečnostního zařízení, přenosných hasicích přístrojů a jejich udržování v provozuschopném stavu.
 • Zajištění školení pro statutární zástupce a top management klienta o povinnostech v oblasti BOZP stanovených právními a jinými předpisy nebo technickými normami.
 • Plnění funkce interního nebo externího auditora systémů řízení BOZP.
 • Stanovování požadavků na odbornou kvalifikaci osob (z hlediska PO) pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravou technických a technologických zařízení a zajišťování provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru.
 • Provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání, navrhování opatření k jejich snižování a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji.
 • Analýza nedostatků v oblasti BOZP zjištěných v rámci preventivních kontrol a prověrek na pracovišti.
 • Identifikace a vyhodnocení rizik v oblasti BOZP a návrh opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci.
 • Hodnocení kvality a úplnosti dokumentace BOZP včetně posouzení souladu dokumentace s právními předpisy nebo technickými normami.
 • Vyhodnocování ekonomických dopadů opatření klienta přijatých v oblasti BOZP.
 • Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.
 • Spolupráce s týmem krizového řízení firmy a participace na jeho činnostech.

 

Máte speciální požadavky?

Vyplňte prosím níže uvedený formulář nebo nás kontaktujte e-mailem na info@rambrok.cz a my pro Vás připravíme nabídku na míru.

 

 


 

Máte zájem u nás pracovat?
Prosím, vyplňte kontaktní formulář.


nebo volejte: phone_android 739 636 333
RYCHLÝ KONTAKT

room Petrská 1168/29
110 00 - Praha 1
zobrazit na mapě >
phone +420 230 234 426
mail_outline  info@rambrok.cz