Ochrana osobních údajů v souvislosti se stránkami Rambrok

 

Tyto zásady se vztahují na zpracování osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami www.rambrok.cz provozovanými společností Rambrok, s.r.o. (dále jen “provozovatel”). Účelem je poskytnutí informací uživatelům webových stránek o tom, jak provozovatel zpracovává jejich osobní údaje. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany osobních údajů na jiných webových stránkách, na které je v rámci těchto webových stránek odkazováno.

Společnost Rambrok s.r.o. jako správce osobních údajů se při zpracování osobních údajů řídí níže popsanými pravidly a postupuje v souladu s platnými právními předpisy – zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Ochrana osobních údajů a nakládání s cookies

Tyto webové stránky schraňují pouze osobní údaje, které dobrovolně poskytnete vyplněním a odesláním některého z formulářů v rámci těchto webových stránek.

Provozovatel neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo při použití webového formuláře, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek provozovatele, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a provozovatel ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.

Při zpracování osobních údajů provozovatel dbá na dodržování veškerých právních předpisů o zpracování osobních údajů.

Cookies

Tento web používá Cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk Vašeho počítače. Cookies umožňují webové stránce zapamatovat si důležité informace, které Vám usnadní její používání. Jako většina webových stránek, i naše stránky používají cookies proto, abychom mohli lépe uspokojovat Vaše potřeby při používání internetu. Na základě anonymních datových objektů například sledujeme celkový počet návštěvníků na našich stránkách.

Můžeme rovněž využít cookies, abychom si Vás pamatovali, když se vrátíte na naši stránku nebo také můžeme pomocí cookies řídit většinu soutěží a usnadnit tak Vaše aktivity na našem webu. V těchto případech můžeme spojovat osobní údaje se souborem cookies. Ve svém internetovém prohlížeči vyberte příslušnou volbu, pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby Vám prohlížeč použití cookies oznámil. Pokud zablokujete všechny cookies, nebudete moci využívat výhody všech funkcí na této webové stránce.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookies o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.
Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak upozorňujeme, že pokud tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na Google zásady ochrany osobních údajů

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Každý uživatel tohoto webu (zákazník, obchodní partner), který poskytl osobní údaje společnosti Rambrok, s.r.o., má právo podat písemnou žádost společnosti Rambrok, s.r.o. o poskytnutí informací, zda a jaké osobní údaje o něm společnost Rambrok, s.r.o. zpracovává. Pokud by i přes naši snahu o správnost údajů byly zpracovávány nepřesné či neaktuální informace, na požádání je rádi opravíme.

Více informací o právech subjektu údajů naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Dotazy a komentáře

Máte-li jakékoliv další dotazy a připomínky k ochraně osobních údajů společností Rambrok, s.r.o., neváhejte nás kontaktovat na emailu info@rambrok.cz.

 

Máte zájem u nás pracovat?
Prosím, vyplňte kontaktní formulář.


nebo volejte: phone_android 739 636 333
RYCHLÝ KONTAKT

room Petrská 1168/29
110 00 - Praha 1
zobrazit na mapě >
phone +420 230 234 426
mail_outline  info@rambrok.cz