Zásady ochrany osobních údajů

Pro výběrové řízení na zvolenou pracovní pozici bude společnost RAMBROK s.r.o., IČO : 248 41 714, se sídlem Petrská 1168/29, Praha, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na zveřejněný inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 


Pro více informací o ochraně osobních údajů klikněte zde.

Máte zájem u nás pracovat?
Prosím, vyplňte kontaktní formulář.


nebo volejte: phone_android 739 636 333
RYCHLÝ KONTAKT

room Petrská 1168/29
110 00 - Praha 1
zobrazit na mapě >
phone +420 230 234 426
mail_outline  info@rambrok.cz